Menü Bezárás

Temető

Egyházközségünk a római katolikus egyházközséggel együtt közös temetőt tart fennt Miskolcon, a Szabó Károly utcában. Sírhellyel kapcsolatos ügyek intézése (sírhely váltása, hosszabbítása, síremlkékállítási engedély, temetőfenntartási hozzájárulás) a görögkatolikus parókián (3516 Miskolc Bacsinszky András u. 2., Tel: 46/313-947)  történik.

A temető gondnoksága Miskolcon, a Görgey u. 34. szám alatt található. Gyertyafény Temetkezési Bt. Tel: 46/368-573, 70/311-5126.

Kérjük minden temetés előtt a nyilvántartás miatt a parókai hivatalt felkeresni szíveskedjenek!

A temetőben kihelyezett felhívásainkat kérjük kísérjék figyelemmel!

TEMETŐI SZABÁLYZAT

A hozzátartozók a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Ezen kívül miden temetői tevékenységet (pad elhelyezése, fa ültetése stb.) be kell jelenteni a temető tulajdonosának. A sírhely birtokosa köteles a sírhely és környékének gondozásáról, gyomtalanításáról gondoskodni.

A temetőben munkát végző vállalkozók (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató stb.) tevékenységük gyakorlása során a temető-látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.

A temetőben és annak közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja. Ebben az esetben a temető tulajdonosa és a látogatók is feljelentéssel élhetnek.

A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

A temető nyitvatartása nem korlátozott.

Kutyát – vakvezető kutya kivételével – vagy más állatot a temetőbe bevinni tilos.

Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak a temető tulajdonosának hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani.

A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni – a mozgáskorlátozottak és a bejelentett, illetve engedélyezett munkálatokat végzők kivételével – tilos.

A temetőben szemetelni, a sírokat, kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat beszennyezni, rongálni, eltávolítani tilos.

A temetőben avart, elszáradt koszorút, virágmaradványt és egyéb anyagokat égetni tilos.

A temetőben keletkezett hulladékot csak az üzemeltető által arra kijelölt helyre lehet lerakni.

A sírok kerítéssel nem határolhatók körül.

A temetőkben gyertyát gyújtani csak úgy lehet, hogy tűzveszély ne keletkezzen.

A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát kiszállítani – vagyonvédelmi okokból – csak a tulajdonoshoz történő előzetes bejelentés után szabad.

A temető tulajdonosának engedélye nélkül a temetőben tilos fát vagy bármely dísznövényt kivágni. Amennyiben a sírhely felett rendelkező személy úgy látja, hogy egy fa, vagy bármely más növény akadályozza őt a sírhely megközelítésében, vagy veszélyezteti a síremléket, jelentenie kell a tulajdonos felé.

A temetőben tilos minden olyan tárgyat elhelyezni, amely akadályozza a sírok közötti közlekedést.

Minden fentebb jelölt szabálysértés feljelentést von maga után!

A temető tulajdonosa a Miskolc-Görömbölyi Görögkatolikus Parókia és a Miskolc-Görömbölyi Római Katolikus Egyházközség. Üzemeltetője a Kegyeleti Örökfény Temetkezési Kft. Miskolc Görgey A. u. 34. 46/368-573

A sírhelyek feletti rendelkezési jogosultsággal, a temetést érintő összes üggyel, illetőleg a temető gondozásával kapcsolatos bejelentéseket a Miskolc-Görömbölyi Görögkatolikus Parókián (3516 Miskolc Bacsinszky András u. 2.) kell megtenni, telefonon előre egyeztetett időpontban. 06 30/9100-026 46/313-947