Görög Katolikus kereszt

Miskolc-Görömbölyi Görögkatolikus Parókia

Webrádió

Heti hirdetés 2023. március 26. - április 2.

 

- Március 25-én ünnepünk van, Örömhírvétel, Gyümölcsoltó Boldogasszony. Görömbölyön reggel 8 órától lesz utrenye, és 9 órától Szent Liturgia. Hejőcsabán pedig 11 órától fogok Szent Liturgiát végezni.

- Vasárnap, március 26-án, a Hejőcsabai Római Katolikus Templom tartja búcsúünnepét. A szentmise 11 órakor kezdődik majd, melyen magam is szeretnék részt venni. Ezért március 26-án Hejőcsabán a görögkatolikus kápolnában nem lesz Szent Liturgia, míg Görömbölyön 8 órától imádkozzuk az utrenyét, és 9 órakor lesz Szent Liturgia, melyen gyűjtést is tartunk a szentföld javára.

- Szintén vasárnap, II. Rákóczi Ferenc Vezérlő Fejedelem születésének emléknapja alkalmából, kuruc hagyományokat megélő kulturális rendezvény lesz a fejedelem szobránál, a templomdombon, délután háromórai kezdettel.

- Tart Egyházunkban a Szent Nagyböjt időszaka. A böjti időszak szerdáin és péntekjein tartsuk meg a kötelező hústilalmat!

- Jövő héten hétköznap hétfőn lesz Szent Liturgia, 17 órától a Román család szándékára.

- Jövő héten szerdán és csütörtökön, azaz március 29-én és 30-án lesz a nagyböjti lelkigyakorlatunk. A szertartások 17.30-tól kezdődnek majd, (szerdán Előre Megszentelt Áldozatok Liturgiája) és mind a két nap lesz gyóntatás is a szertartások alatt. A szentbeszédet Szemerszki Mihály székesegyházi parókus mondja majd. Csütörtökön a Szent Liturgia után a betegek szentségét is ki fogjuk szolgáltatni. Ebben azok a krisztushívők részesülhetnek, akik bűneik alól feloldozást nyertek, tehát meggyóntak, és súlyos betegségtől sújtottak vagy súlyosan gyengélkednek. A betegek szentsége hozzásegíti őket betegségük leküzdéséhez vagy türelmes viseléséhez.

- Jövő héten szombaton, április 1-jén, délelőtt 9 órakor lenne a templom húsvéti nagytakarítása. Délután 14 órától pedig a templomkertet tennénk rendbe, férfiak segítségére föltétlen számítok!

- Jövő vasárnap, április 2-án, virágvasárnap, 9.30-tól imádkozzuk az utrenyét, és 10.30-tól lesz Szent Liturgia, barkaszenteléssel. Az előestén, szombaton délután 17 órától nagyvecsernyét imádkozzuk majd, kenyéráldással.

- Húsvéti pannihidákra már lehet jelezni a neveket a sekrestyében.

SZERTARTÁSOK RENDJE (2023. március 26. – április 2.)

 

Vasárnap: 8.00 Utrenye 9.00 Szent Liturgia !!!

Hétfő: 17.00 Szent Liturgia – Román család szándékára

Szerda: 17.30 Előre Megszentelt Áldozatok Liturgiája - gyóntatás

Csütörtök: 17.30 Szent Liturgia – gyóntatás – betegek szentsége

Szombat 17.00 Nagyvecsernye lítiával

Vasárnap: 9.30 Utrenye 10.30 Szent Liturgia - barkaszentelés