Görög Katolikus kereszt

Miskolc-Görömbölyi Görögkatolikus Parókia

Webrádió

Heti hirdetés 2022. december 18. - december 25.

 

- Vasárnap, december 18-án 9.30-tól imádkozzuk az utrenyét, majd 10.30-tól lesz Szent Liturgia. Délután nem lesz vecsernye.

- Jövő héten karácsonyi lelkigyakorlat lesz templomunkban. December 20-án kedden, illetve 21-én szerdán 17 órától kezdjük a Szent Liturgiát, melyen Polyák Imre atya tartja majd az elmélkedéseket és gyónási lehetőség is lesz mind a két este során. Egyébként még pénteken 17 órától is lesz gyónási lehetőség templomunkban.

- Jövő héten hétköznap - a lelkigyakorlaton kívül - csütörtökön lesz Szent Liturgia, délután 15 órától, melyet halva fekvő Kecskés Jánosné született Suga Veronika lelki üdvösségéért fogok felajánlani, akinek temetése majd január elején lesz.

- Szintén csütörtökön, december 22-én, este 17 órától ökumenikus karácsonyi készület lesz a református templomban.

- Böjti idő van, igyekezzünk szerdán és pénteken megtartani a kötelező hústilalmat, és böjtöljünk egyéb önmegtagadásokkal, jótettekkel is. Szombaton, december 24-én, szenteste is megtartóztatás van előírva, igyekezzünk a hús helyett főleg halas, mákos ételeket fogyasztani.

-Hálás szívvel köszönöm a férfiak segítségét a karácsonyfaállításban, az asszonyok segítségét pedig a templomtakarításban. Jövő héten csütörtökön, reggel 9 órától lenne a karácsonyi terítés, melyhez ismét asszonyok segítségét kérem.

- Jövő héten csütörtökön és pénteken 11 órától a betlehemes játék próbája lesz itt a templomban.

- Ha valaki tud olyan fekvő betegről, aki szeretne gyónni és áldozni karácsonyra, kérem ezt nekem jelezze, hogy még az ünnep előtt felkereshessem.

- Karácsonyi pannihidákra már lehet jelezni a neveket a sekrestyében, ezeket majd december 26-án, hétfőn imádkozzuk el a Szent Liturgia előtt 10.15-től. Egyébként a karácsonyi szertartások rendjét, benne a gyónási alkalmak idejével, kitettem a hirdetőtáblára, és az interneten is olvasható.

- Jövő csütörtökön és pénteken, december 22-én és 23-án, reggel 8 órától imádkozzuk a királyi imaórákat. Szombaton, december 24-én, éjjel 22 órakor kezdjük majd a karácsonyi zsolozsmát.

- Jövő vasárnap, december 25-én, karácsony első napján, 9.30-tól imádkozzuk az utrenyét, majd 10.30-tól lesz Szent Liturgia, a gyerekek pásztorjátékával.

SZERTARTÁSOK RENDJE (2022. december 18. – december 25.)

Vasárnap: 9.30 Utrenye 10.30 Szent Liturgia

Kedd: 17.00 Szent Liturgia – lelkigyakorlat - gyóntatás

Szerda: 17.00 Szent Liturgia – lelkigyakorlat – gyóntatás

Csütörtök: 8.00 Királyi imaórák

      15.00 Szent Liturgia – Kecskés Jánosné sz. Suga Veronikáért

      17.00 Ökumenikus karácsonyi készület a református templomban

Péntek: 8.00 Királyi imaórák

             17.00 Gyóntatás

Szombat: 22.00 Nagy esti zsolozsma – felnőttek műsora

Vasárnap: 9.30 Utrenye 10.30 Szent Liturgia – gyerekek pásztorjátéka