Görög Katolikus kereszt

Miskolc-Görömbölyi Görögkatolikus Parókia

Webrádió

Tisztelt Képviselőtársaim, Kedves Testvéreim!

A koronavírus-járvány okozta különleges helyzetben az emberi élet védelmében Atanáz Püspök atya helyesen rendelte el a hívek részvétele nélküli szertartásokat.

Egy érett keresztény közösségnek tisztában kell lennie azzal, hogy az önfenntartáshoz szükség van anyagi hozzájárulásra; ennek egyik fontos pillére az liturgiákon adományozott kisebb-nagyobb összeg. A perselyes adakozás a hálaadás megnyilvánulása. A perselyezés a szentmise felajánlási része alatt zajlik. Régen kenyeret, terményt, bort vittek ilyenkor az oltárhoz. A mi munkánk gyümölcse a pénz, ezért mi ebből adományozunk egy kis részt. A jelkép értelme azonban minden esetben ugyanaz: teljes vagyonunk Istennek való felajánlása. A perselybe dobott pénz azt fejezi ki: mindenemet Istentől kaptam, és az ő céljainak szolgálatába állítom. 

A mostani, emberileg kilátástalan, lelkileg megterhelő időkben különösen szükséges rendeznünk kapcsolatunkat Istennel és embertársainkkal. Ennek egyik lehetősége az otthon, családi körben elmondott ima (Mt 18, 20.:”Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben ,ott vagyok köztük”). Ebben segít az este 8 órakor a Facebook „Görömbölyi görögkatolikusok” csoportjában közvetített könyörgés.

Templomunkban jelenleg is teljes személyzettel folynak a szertartások. Egyházközségünk ebben a helyzetben is felelős a papjáért, a templomáért, és annak alkalmazottjaiért. Ezért a mostani, különlegesen nehéz időszakban, amikor nincs lehetőség a liturgián perselyadományok gyűjtésére, azzal a kéréssel fordulok a kedves hívekhez, hogy a pénzbeli támogatásukat más módon juttassák el a parókiához. Ennek egyik módja az, ha számlájukról rendszeres utalást állítanak be a parókia számlájára. (számlaszám:10700086-48677402-51100005)

Ha erre nincs módjuk, akkor adományukat – legalább a szokásos vasárnapi perselyadomány összegét – a templomban található perselyben helyezzék el, egy rövid fohász kíséretében. A templom nyitva áll, itt megtapasztalhatjuk Isten békéjét. Rá hagyatkozva, egymást segítve a bajban is erősek maradhatunk.

Kérlek Benneteket kérésemet juttassátok el azon Testvéreinknek is, akiket elektronikus úton nem tudok elérni.

Szeretettel: Feczkó Gábor

a Képviselő-testület alelnöke